Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Görev yeri Alanı Merkezdeki görevi
Doç. Dr. Müesser ÖZCAN Tıp Fakültesi Tıp Etiği Müdür
Doç. Dr. Ümmühani ÖZEL TÜRKCÜ Tıp Fakültesi Biyokimya Müdür Yrd.
Dr. Hatice DEMİR KÜRECİ Tıp Fakültesi Tıp Etiği Müdür Yrd.
Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Hülya ELBE Tıp Fakültesi Histoloji Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Rabia M. KILINÇ Tıp Fakültesi Radyoloji Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Edip Güvenç ÇEKİC
>